Transportul cu containerele – containere 20 ft, 40 ft

TRANSPORTUL CU CONTAINERELE: Capacitatea de încărcare până la 22 tone.
Dimensiuni: indicate în tabel. Containere.
Destinaţia: Transportul cu containerele reprezintă un tip de transport feroviar, auto, maritim sau aerian, cu ajutorul unor instalaţii de transport mobile – containere. În containere pot fi transportate orice mărfuri, permise spre transport de regulamentele respective. Transportul containerelor pe mare. Transportul cu containere permite reducerea substanţială a termenelor de livrare a mărfurilor. Pentru transportul cu containere de diferite tipuri şi mărimi este nevoie de cunoştinţe speciale şi experienţă, de acea personalul care le asigură urmează instruiri speciale.
Compania noastră vă propune un complex de servicii de transport cu containere din ţării Europei şi din alte ţări la comandă.

Contractarea unui transport maritim cu containerele vă va scuti de multe probleme legate de organizarea transportării şi perfectarea actelor de vămuire.
Geografia transporturilor: transportul containerelor din toate oraşele-port ale Europei, Rusiei, Ţărilor Baltice, Turciei.
Mărfurile transportate: transportul containerelor, transportul diferitelor tipuri de mărfuri industriale, casnice, pulverulente, mărfuri de larg consum, pentru comerţ angro şi cu amănuntul. Materiale de construcţii, autoturisme, obiecte casnice. Încărcături industriale, produse alimentare.

Закажите нужный транспорт по категориям